Lapteviečiai

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lietuvos delegacijos vizitas į Jakutską

El. paštas Spausdinti

 

Rugsėjo 7-12 dienomis Jakutijoje (Sacha Respublikoje) lankėsi Lietuvos delegacija. Joje buvo - LR Seimo narys, pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų pirmininkas prof. Arimantas Dumčius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Birutė Burauskaitė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos valdybos pirmininkas Vytas Miliauskas, Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistai, kitų suinteresuotų institucijų atstovai, verslininkai bei delegacijos siela tapusi Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Rasa Juzukonytė. Delegacijai vadovavo Laptevų jūros tremtinių brolijos "Lapteviečiai" pirmininkas Jonas Markauskas. Kelionės tikslas - susitikti su Jakutijos lietuvių bendruomene, užmegzti glaudesnius kultūrinius ir ekonominius ryšius, suteikti reikamos informacijos norintiems grįžti į Lietuvą tėvynainiams, kartu prisiminti 1941 m. Juodojo birželio tragediją ir pagerbti jo aukas.

Skaityti toliau...
 

Rūpintojėlis - ištremtų artimųjų atminties simbolis

El. paštas Spausdinti

Jonas Puodžius: "Sužinojus apie ekspediciją ,,Kraslagas 12 Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti“ , kurios tikslas - Lietuvos prezidento A. Stulginskio bei kitų Lietuvos žmonių kalėjimo ir žūties vietoms atminti, kilo mintis perduoti Rūpintojėlį, kaip atminties ir globos simbolį".

Skaityti toliau...
 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

El. paštas Spausdinti

2012-06-16 Rumšiškėse prie žeminukės - jurtos vyko tradicinis lapteviečių susitikimas, skirtas paminėti Gedulo ir vilties dieną bei 1942 m. trėmimų iš Altajaus į arktį 70-ąsias metines.

Skaityti toliau...
 

Kauno Maironio gimnazijoje atidaryta D. Grinkevičiūtės auditorija

El. paštas Spausdinti

2012-05-28 lapteviečiai bei LR Seimo atstovai lankėsi Kauno Maironio gimnazijoje, kurioje buvo atidaryta tremtinių literatūros klasikės Dalios Grinkevičiūtės auditorija.  Ją pašventino prel. Vaičiūnas. Vizito metu aplankytas Dalios Grinkevičiūtės kapas, padėtas gėlių vainikas su trispalve ir trijų spalvų degančiais fakelais.

Skaityti toliau...
 


Puslapis 19 iš 24