Lapteviečiai

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gedulo ir Vilties minėjimas vykas 2021-06-12 12 val.

El. paštas Spausdinti

Birželio 12 d. 12 val. Lapteviečiai kviečia dalyvauti tradiciniame susitikime Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse prie tremtinių žeminukės - jurtos.

Minėsime 80-ąsias masinio trėmimo metines, dalyvausime Brolijos garbės kapeliono kunigo Stasio Kazėno SJ invokacijoje, įteiksime Dalios Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medalius, atidengsime paminklus Tremtis ir Mes sugrįžome (aut. R. Zinkevičius), apžiūrėsime Raimondo  Urbakavičiaus ir Gintauto Aleknos fotografijų bei Aleksandros Inokentjevos-Bočiarovos paveikslų reprodukcijų parodas, pasiklausysime ansamblio "Dainuoja aktoriai" koncertinės programos.

Kvietimą galima parsisiųsti iš čia.

Iš kairės: Rimantas Zinkevičius, Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė, Jonas Markauskas

 

Netekome Rimvydo Racėno

El. paštas Spausdinti

2021 m. balandžio 19 dieną netekome Komi krašto tremtinio, savo gyvenimą pašventusio tremties istorijos įamžinimui, Rimvydo Racėno (g. 1934 m.).

Rimvydas buvo aktyvus brolijos „Lapteviečiai“ narys. Jis buvo masinių sovietinių tremčių tyrėjas, istorinės atminties puoselėtojas, penkių knygų bei 50-ties publikacijų tremties tema autorius. Parengė projektus ir organizavo paminklų statybą bei ekspedicijas į tremties ir įkalinimo vietas. Parengė fotografijų parodas tremties tema Lietuvoje ir užsienyje. Pargabeno į Lietuvą Korbiko Madoną - skulptūrą iš Lietuvių tremtinių kapų, rūpinosi jos pastatymu Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Tremtinių koplyčioje.

Netekome bendražygio, labai darštaus, sąžiningo ir nuoširdaus žmogaus. Ilsėkis ramybėje, brangus Rimvydai.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems.

Rimvydas Racėnas palaidotas Rokantiškių kapinėse.

In Memoriam yra čia.

Parsisiuntimai yra ir čia.

 

Netekome Klaros Tamulionytės Žemaitienės

El. paštas Spausdinti

2021 m. kovo 20 dieną netekome Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ narės Klaros Žemaitienės Tamulionytės.

Atsiminsime ją kaip nuoširdžią, šiltai bendraujančią, visada pasiruošusią padėti ir nepaprastai gyvybingą moterį.

Ilsėkis ramybėje, brangi Klara.

In Memoriam yra čia.

Parsisiuntimai yra ir čia.

 

Netekome Povilo Keistučio Čarneckio (1933-2021)

El. paštas Spausdinti

2021 m. sausio 20 d. mirė ištikimas Laptevų jūros tremtinių brolijos Lapteviečiai narys, paskutinis Lietuvos pasiuntinio Italijoje, diplomato Valdemaro Čarneckio ir jo žmonos Eleonoros sūnus Povilas Keistutis Čarneckis. Palaidotas 2021-03-20 Karmėlavos kapinėse, Kaune.

In Memoriam yra čia.

Parsisiuntimai yra ir čia.

 

Istoriniai prisiminimų epizodai, Povilo Čarneckio interviu yra čia. 

 


Puslapis 2 iš 23